8. Sempozyum 2020 – Program

1. Kafka (Dönüşüm kitabı) /Camus (Yabancı Kitabı) yabancılaşma açısından incelenmesi (Atölyeye dönüştürülebilir)
2. Yazgı, Üç Maymun ya da Kış Uykusu filmlerinin yabancılaşma temasıyla psikolojik incelenmesi (Atölyeye dönüştürülebilir)- Merve Özlem Hızar-İlke Tarhan
3. Maniler, halk edebiyatında yabancılaşma teması (atölyeye dönüştürülebilir)
4. DKB ve Yabancılaşma -Ahmet ÇORAK
5. Kişilik bozuklukları açısından (ayrı ayrı da planlanabilir) yabancılaşma
6. Varoluşçu Felsefe ve düşünüş açısından yabancılaşma-İlke TARHAN
7. Divanda Yabancılaşma (Nevrotik Düzlemde Yabancılaşma) Merve Özlem HIZAR
8. Bir Savunma Mekanizması olarak Yabancılaşma
9. Cinsellik -yabancılaşma
10. Kimlik-kimlik karmaşası-kimliksizlik ve yabancılaşma
11. Birlikte Ama Yalnız İki Yabancı (ilişkilerde Yabancılaşma) Yücel Sözer
12. Beden ve Yabancılaşma (Beden Dismorfik Algı Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, Konversiyon, Somatizasyon)
13. Şizofreni-Psikoz-Otizm Spektrum Bozukluklarının Yabancılaşma açısından incelenmesi
14. Jung ( Persona- Gölge ) ve yabancılaşma- Ümit Akçakaya
15. Lacan’yen açıdan yabancılaşma kavramı ve görünümleri- Kamil Tuzgöl

Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla