Davetler

TDOTE 1. Duygu Odaklı Terapi Sempozyumu

TDOTE 1. Duygu Odaklı Terapi Sempozyumu Ekim 2020 “Duyguların Dansı” Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü Eğitmenleri Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü Kursiyerleri 11 Ekim 2020 Duygu Odaklı Terapi Enstitüsü, Beyoğlu BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ! AMAÇ İnsanı anlamayı ve iyileştirmeyi amaçlayan birçok farklı psikoterapi ekolü ve her bir ekolün kullandığı, kendine özgü yöntemleri vardır. Bu metotlar bir yandan insanın işlevsizliğinin…

7. Sempozyum Ağustos 2020 – “Kimlik, Kişilik ve Kendiliğimin Peşinde Ben”

Psikoterapi Enstitüsü  7. Sempozyum Ağustos 2020 “Kimlik, Kişilik ve Kendiliğimin Peşinde Ben” Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri 16 Ağustos 2020 Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ! A M A Ç İnsan varoluşundan bu yana farklı disiplinler tarafından farklı paradigmalar bağlamında incelenmektedir. Kimlik, kişilik ve kendilik konusu ruh sağlığı alanında da üzerine yüz yıllardır düşünülüp tartışılan konuların…

8. Sempozyum 2020- “YABANCILAŞMA:KENDİNE, BEDENİNE, TOPLUMA,DÜNYAYA” 6 Eylül 2020

Psikoterapi Enstitüsü  8. Sempozyum Eylül 2020 “Yabancılaşma: Kendine, Bedenine, Topluma, Dünyaya” Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri 06 Eylül 2020 Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ! A M A Ç Yabancılaşma, kavramsal olarak insanın kendini ve eylemlerini kendine veya ötekine göre nasıl şekillendirdiği, eylemlerinin tercihlerinin kendinden mi yoksa başka bir şeye karşıt olarak mı geliştiği…

9. Sempozyum 2020 – Zor Kişiliklerle Yaşam

Psikoterapi Enstitüsü  9. Sempozyum Eylül 2020 “Zor Kişiliklerle Yaşam” Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri 25 Ekim 2020 Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ! A M A Ç Ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller olarak danışanların yaşam hikayelerine, karşılaştıkları zorluklara, acılarına, travmalarına şahit oluyoruz. Danışanlar, kaçınılmaz şekilde onlara bu zorlukları, acıları ya da travmaları yaşatan kimselerden…

Psikoterapi Enstitüsü 2020 Sempozyumlar Serisi – 10 “”Birey Olma, Ben Olma Yolculuğunda Bağımsız Olmak” Sempozyumu

Psikoterapi Enstitüsü  10. Sempozyum Kasım 2020 “Birey Olma, Ben Olma Yolculuğunda Bağımsız Olmak” Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri 22 Kasım 2020 Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ! A M A Ç İnsanı; ana rahmine düştüğü zamandan bugüne kadar süren yolcuğu içinde ele alıp,‘Benlik geliştirmenin süreçlerine vurgu yaparak  İnsanın sağlıklı kimliğini edinme çabalarını; Nasıl Bağımsız…

11. Sempozyum 2020 “Şizoidin Hayatı” Sempozyumu

Psikoterapi Enstitüsü 2020 Sempozyumlar Serisi – 11 “ŞİZOİDİN HAYATI” SEMPOZYUMU Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri 13 Aralık 2020 Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ! Not: Sempozyumumuz Online olarak Zoom Programı üzerinden gerçekleşecektir. A M A Ç Bireyin doğumundan itibaren en temel ihtiyacı dürtülerinin tatmini midir yoksa öteki ile ilişki kurabilmek mi?  Öteki ile ilişki…

12. Sempozyum 2021 – Aynı Dala Konabilmek: Terapötik İttifak Sempozyumu

  Psikoterapi Enstitüsü 2021 Sempozyumlar Serisi – 12 Aynı Dala Konabilmek: Terapötik İttifak Sempozyumu Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri 14 Mart 2021 Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ! Not: Sempozyumumuz Online olarak Zoom Programı üzerinden gerçekleşecektir.   AMAÇ Psikoterapide terapötik ittifak ve terapistin rolü kadim bir konu olagelmiştir. Farklı psikoterapi kuramları tarafından çeşitli şekillerde…

 

Sempozyum Davet

Psikoterapi Enstitüsü 2020 Sempozyumlar Serisi – 7

“Kimlik, Kişilik ve Kendiliğimin Peşinde Ben” SEMPOZYUMU

Psikoterapi Enstitüsü Eğitmenleri

Psikoterapi Enstitüsü Kursiyerleri

Ağustos 2020

Psikoterapi Enstitüsü, Beyoğlu

BAŞVURU İÇİN –> TIKLAYINIZ

AMAÇ:

Koruyucu ruh sağlığı çalışmalarında uzmanların,  danışanı yönlendirme ve takip etme sürecinde sağlıklı bir yol izleyebilmesi adına; psikiyatristler, doktorlar, psikolojik danışman ve rehberler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri ve rehberlik araştırma merkezleri perspektifinde işbirliği içinde sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

HEDEF:

Ruh sağlığı alanında yapılan işlerin tek bir profesyonel grup tarafından yerine getirilmesi mümkün değildir. Bu durum ruh sağlığı alanında ekip çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Ruh sağlığı uzmanlarının çalışmalarını etkili bir şekilde yerine getirmeleri önem arz etmektedir.  Çünkü etkili ekip çalışmasının ruh sağlığında birçok faydası bulunmaktadır.  Bu çalışmada, koruyucu ruh sağlığında ekip çalışmasının nasıl yapılabileceği ve faydaları üzerinde durulacaktır.

Koruyucu ruh sağlığında ekip çalışması sempozyumu ile; danışanın sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesi, takip edilmesi ve önleyici çalışmaların öğrenilerek, yanlış yönlendirme sürecinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

KONULAR:

Psikiyatristler, doktorlar, psikolojik danışman ve rehberler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri ve rehberlik araştırma merkezleri perspektifinde aşağıdaki başlıklara değinilecektir.

  1. Hangi durumlarda yönlendirme yapılmalıdır?
  2. Yönlendirme sürecinde ve takibinde neler yapılmalıdır?
  3. Yönlendirme sürecinde karşılaşılan güçlükler nelerdir?
  4. Ruh sağlığı alanında önleyici çalışmalar nelerdir?
  5. Takip çalışmaları nasıl yapılmalıdır?
  6. Ruh sağlığı alanında işbirliğinin avantaj ve önemi nedir?

Çözüm Ortaklarımız

Araç çubuğuna atla