TDOTE 1. Duygu Odaklı Terapi Sempozyumu

AMAÇ

İnsanı anlamayı ve iyileştirmeyi amaçlayan birçok farklı psikoterapi ekolü ve her bir ekolün kullandığı, kendine özgü yöntemleri vardır. Bu metotlar bir yandan insanın işlevsizliğinin kaynağını araştırmaya devam ederlerken bir yandan da insana daha işlevsel bir hayat sunmayı hedeflemektedirler. Duygu odaklı terapi kuramı da bu arayışla son yıllarda geliştirilmiş bir yöntemdir. İyilik haline ulaşmada bireyin duygularını önemser ve esas alır.  Duyguların bireyin algısı ile ağacın dalları gibi hislere nasıl dönüştüğüne ve bedende nasıl duyumsandığına farkındalık oluşturmaya yönelik metotları vardır.

Duygu odaklı terapiye göre duygular deneyimin yorumlanmasında ve kimliğin oluşumunda rol oynayan birincil belirleyicilerdir. Kişinin yaşam deneyimleri ve deneyimlerini algılama şekli ile programlanan duygularından söz eder.  Birey duygulanımları ile ilişkilerini şekillendirir ve kurduğu ilişkilerle yaşam hikayesini yazar.

Terapi sürecinde, duyguların kabulü sonrası duygunun ihtiyacına farkındalık oluşturulur. Bireyde deneyime ve duyguya yüklenen anlamın yeniden inşası yapılandırılır. Teröpatik ittifak içinde kişi tarafından kimliğinin anlaşılması kabulü ve deneyimin yeniden anlamlandırılması ile terapide danışanın içsel kaynaklarına odaklanılarak kendiliğin güçlendirilmesi amaçlanır. Empatik uyumlanma ve ittifak içinde kişinin acı veren deneyimleri yeniden yorumlanır farklı bir anlayış kazandırılır.

Duygu odaklı terapinin kendine özgü metotları içinde empatik yaklaşım, odaklanma ve canlandırma yöntemleri bulunur. Bu metotlarla danışanın maladaptif duygularına ulaşılarak duygular düzenlenir ve  bu duyguların adaptif duygulara dönüştürmesine destek verilir.

Duygu odaklı terapide iyileşme potansiyeli bireyin kendi içindedir. Terapist bu sürece rehberlik eder.

“Duyguların Dansı Sempozyumu”nun amacı duygu odaklı terapiyi tanıtmak, duyguların her birimizin yaşamındaki önemini bir kez daha vurgulamaktır.

 HEDEF

“Duyguların Dansı” sempozyumunun hedefi; duygu odaklı terapi hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık sağlamak; duyguyu ve duygu kuramlarını daha yakından tanıtmak; duyguların psikoterapideki önemini vurgulamaktır. ‘’Duygu Odaklı Terapi Kuramı’’nın teorik ve pratik uygulamalarını, sözlü bildiriler ve paneller ile ruh sağlığı profesyonellerine sunmaktır. Bu programla, katılımcıların hem kendi duygularını hem danışanlarının duygularını fark etmelerine bir kapı açmak hem de mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

 

 1. Duygu Odaklı Terapi Kuramı ve Tarihçesi Hakkında

– Duygu Odaklı Terapi Kuramı, Gelişimi ve Tarihçesi

 -Duyguların Ruh Sağlığına Etkisi

– Duygu Odaklı Terapi Kuramı ve Kendilik Kavramı

 

 1. Duygu türleri ve duygu şemaları

-Duygu şemaları nasıl oluşmaktadır?

-Temel duygular nelerdir?

– Duygu odaklı terapiye göre duygu çeşitleri (Birincil, ikincil, araçsal duygular)

 

 1. Duygu Odaklı Terapide müdahale aşamaları

– Duygu Odaklı Terapide danışanın problemine, hislerine empati ile bağ kurma nasıl yapılır?

– Duygu Odaklı Terapide danışanla ittifak oluşturma nasıl yapılır?

– Duygu Odaklı Terapide, terapi sürecinde terapötik mevcudiyet nedir?

 

 1. “Duyguların Dansı” terapi odasında deneyim ve duygulara ulaşma
 • Duygu Odaklı Terapide işaretler nelerdir?
 • İşaretler terapiste müdahalede nasıl rehberlik eder?
 • Duyguların düzenlenmesi, yeniden anlamlandırılarak dönüştürülmesi ne ifade eder?
 1. Kuramsal Karşılaştırma

-Duygu Odaklı Terapi Kuramı ve Bilişsel Terapi Kuramı

-Duygu Odaklı Terapi ve Güdülenme Kuramı

 -Duygu Odaklı Terapi Kuramı ve Ego Durumları Terapi Kuramı

 

 1. Duygu Odaklı Terapinin Kendine Özgü Müdahaleleri
 • Empati çeşitleri
 • Deneyimsel Odaklanma
 • Canlandırma
 1. Farklı Tür Bozukluklarda Duygu Odaklı Terapi

-Depresyonda  ve anksiyetede duygu odaklı terapinin kullanımı

 

 1. Vaka Formülasyonu
 • Vaka örnekleri üzerinden Duygu Odaklı Terapi’de vaka formülasyonu nasıl yapılır?

 

Bir cevap yazın

Araç çubuğuna atla